Abiliinide numbrid

Eluliin 655 8088 (eesti) 655 5688 (vene) avatud 19.00 – 7.00. Emotsionaalse toe telefon on inimestele, kes on emotsionaalse kriisi seisundis, depressioonis, tunnevad sügavat muret kaotuse ja leina tõttu või soovivad elust lahkuda.

 

Vaimse tervise abiliin 66 04 500 kella 10-24 ja videonõustamine (aeg valida min 48h varem palunabi.ee/vaimnetervis) Eesti, vene, inglise keeles. Tasuta. Igas eas inimestele nõustamine vaimse tervise ja üldisemate igapäevaeluliste murede korral. Probleemide temaatika pole piiratud: igapäevamured, vaimse tervise alased küsimused, mis ei ole akuutsed, spetsialisti soovitamine. Nõustavad nõustamiskogemusega vabatahtlikud.

 

Hingehoiu telefon 116 123 – 24/7 Hingehoiutelefon on avatud ööpäevaringselt ja helistamine on tasuta. Helista, soovid saada abi järgmiste probleemidega toime tulemisel: surmahirm, lein, ärevus, suitsiidsed mõtted, eksistentsiaalsed küsimused jne. Kuna tööl on korraga üks hingehoidja, siis ei ole alati võimalik liinile pääseda. Kui soovid tagasihelistamist, siis palun püsi liinil ootejärjekorra teavituse lõpuni ning seejärel jäta kõneposti teade tagasihelistamise soovi ja oma telefoninumbriga.

Lasteabi 116 111 – 24/7 eesti, vene, inglise. Tasuta. Nii lastele kui täiskasvanutele nõu küsimiseks ja abi saamiseks või abivajavast ja hädaohus olevast lapses teatamiseks. Pakutakse esmast nõustamist, vajadusel edastatakse info erinevatele spetsialistidele. Nõustavad erialase kõrghariduse ja nõustamiskogemisega spetsialistid. Lisaks veebinõustamine lasteabi.ee, mobiilirakendus „Lasteabi” ja info@lasteabi.ee.

 

Tallinna kriisiabi nõustamine 6 314 300 E-R 15-19 Psühholoogiline nõustamine spetsialistilt telefoni teel. Silmast-silma vastuvõtud eelregistreerimisega – rahvastikuregistri järgsele Tallinna elanikule tasuta. Millal võiks abi olla kriisiabi nõustamisest? teravad kriisid – õnnetusjuhtumid, surmad, vägivaldne peretüli, kaotus lein jne; elukriisid – lahutus, perekonfliktid, konfliktid murdeealistega perekonnas, tööstress, emotsionaalne toimetulek elusituatsioonidega; vaimse tervise seisundid – krooniline ülekoormatus, stress, töökaotusega kaasnev masendus, suitsiidmõtted, depressiivsus.

 

Ohvriabi kriisitelefon 116006 – 24/7 ja veebinõustamine palunabi.ee. Nõustavad kriisiabi nõustaja kogemusega spetsialistid. Eesti, vene, inglise keeles. Tasuta.

 

Psühhiaatriahaigla
Kui on oht inimese enda või lähedaste elule, pöörduda psühhiaatriakliiniku valvetuppa:

Tallinnas 617 26 50, Tartus 73 18 764, Pärnus 51 60 379, Viljandis 43 54 255, Narvas 357 17 95, Ahtmes 331 10 74.

 

Kui hindad ohtu väga kriitiliseks, helista 112.

 

Veebis:
Peaasi.ee aitab vaimse tervise muredega (e-nõustamine, noorte nõustamine).
Lahendus.net pakub oma portaalis tasuta ja anonüümset psühholoogilist nõustamist.
Lastekriis.ee leinalaagrid lastele
Hoiame ühendust!
Ole kursis tugigruppide ja olulise infoga
Austame sinu privaatsust