Tugigrupi materjalid

Lein kui läbipõimunud tunnete pundar

Lein – läbipõimunud tunnete sasipundar

Lein ei sisalda endas ainult kaotusvalu, kurbust ja igatsust, vaid võib sisaldada tervet rida nö “ebasobivaid” tundeid, mida meil on raske endalegi, saati siis veel teistele tunnistada. Ometi tunded ei ole õiged või valed, vaid tunded on reaalsus, ja nende tunnistamine ja omaksvõtmine on eluterve.

Loe edasi
Hoiame ühendust!
Ole kursis tugigruppide ja olulise infoga
Austame sinu privaatsust