Lein – läbipõimunud tunnete sasipundar

EITUS

Kurbus
Ärevus
Segadus
Üksindus
Kättemaksuhimu (*sh süüdistamine)
Reetmine/reedetus
Abitus
Hülgamine
Viha
Hirm
Raev
Kadedus
Armukadedus
Kibestumine

Kaotus
Valu
Süü
Usaldamatus
Ängistus
Vimm/vastumeelsus
Pettumus
Ebaadekvaatsus/ebapiisavus
Apaatia
Depressioon
Õudus
Jahmatus
Kurvastus
*Igatsus
*Häbi
*Jõuetus

Lein kui läbipõimunud tunnete pundar

Originaal: Friends For Survival „Grief – a Tangled Ball of Emotions” – FFS tugigrupi kohtumistel jagatav materjal www.friendsforsurvival.org

Friends For Survival loal eestindanud Eva Koženevski 27.03.2023 (*lisatud minu poolt)

Hoiame ühendust!
Ole kursis tugigruppide ja olulise infoga
Austame sinu privaatsust