Lugemist

Maailmapraktikas järgi proovitud usaldusväärsed juhendid aastakümneid (suitsiidi)leinaga tegelenud organisatsioonide poolt.

Kuidas toime tulla pärast suitsiidi – mida on oodata, kuidas ennast aidata, kuidas teised saavad toetada, mis viib suitsiidini jne (sh väga hea lapsi ja teismelisi puudutav näidislausetega juhend).

Children, Teens and Suicide Loss

Väga hea materjal, mis räägib laste ja teismeliste leinast suitsiidi puhul. Sisaldab konkreetseid nõuandeid ja näpunäiteid, kuidas lastele enesetapust rääkida (sh näidislauseid ja jutuajamisi).

Loe edasi

SOS: A Handbook for Surviviors of Suicide

Väga hea inglisekeelne SOS-käsiraamat, autori isikliku kogemuse põhjalt, puudutab kõiki põhilisi lähedase suitsiidiga kaasnevaid teemasid, mh käsitleb kõiki tavaliselt ettetulevaid tundeid ja käsitleb ka suitsiidi põhjuseid.

Loe edasi

Help is at Hand

Suurbritannia organisatsioonide koostatud abimaterjal, mis on mõeldud suitsiidiohvri lähedastele ja nende abistajatele.

Loe edasi

Support after a Suicide Booklet

Abimaterjal Suurbritannia suitsiidilähedaste organisatsioonilt SOBS (Survivors of Bereavement by Suicide).

Loe lähemalt

Juhend suitsiidiohvri leinajatele eneseabigruppide algatamiseks

WHO juhend, mis on mõeldud eneseabigruppide loomise hõlbustamiseks, aga sisaldab infot üldisemat infot suitsiidleina kohta.

Loe lähemalt
Hoiame ühendust!
Ole kursis tugigruppide ja olulise infoga
Austame sinu privaatsust