Suitsiidiohvri lähedase põhiõigused

 1. Mul on õigus olla süüst vaba.
 2. Mul on õigus mitte tunda vastutust enesetapu eest.
 3. Mul on õigus väljendada oma tundeid ja emotsioone, isegi kui need ei tundu teistele vastuvõetavad, kuni need ei riku teiste õigusi.
 4. Mul on õigus saada oma küsimustele ausad vastused ametiasutustelt ja pereliikmetelt, kui võimalik.
 5. Mul on õigus mitte saada petetud, kuna teised usuvad, et suudavad mind säästa suuremast leinast.
 6. Mul on õigus säilitada lootust.
 7. Mul on õigus rahule ja väärikusele.
 8. Mul on õigus positiivsetele tunnetele seoses inimesega, kelle kaotasin enesetapule, olenemata sellest, mis juhtus enne seda enneaegset surma või surmahetkel.
 9. Mul on õigus säilitada oma individuaalsus ja mitte saada hukka mõistetud suitsiidisurma tõttu.
 10. Mul on õigus otsida nõustamis- ja tugirühmi, et saaksin oma tundeid ausalt uurida, et edendada leppimisprotsessi.
 11. Mul on õigus jõuda leppimisse selle kaotuse ja seda põhjustanud keeruliste tegurite suhtes.
 12. Mul on õigus uuele algusele. Mul on õigus olemas olla.

Allikas: Jeffrey Jackson “A Handbook for Survivors of Suicide” American Association of Suicidology

Hoiame ühendust!
Ole kursis tugigruppide ja olulise infoga
Austame sinu privaatsust